Projekt EU - logotypy

Fibeco Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:
„Wyposażenie zakładu doświadczalnego włóknin filtracyjnych typu meltblown umożliwiającego prowadzenie prac B+R nad poprawą jakości i skuteczności masek filtracyjnych”

w ramach

Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR
„Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji prac B+R nad poprawą właściwości filtracyjnych włóknin produkowanych w technologii meltblown (MB), które są surowcem do masowo wytwarzanych maseczek chroniących przez zarażeniem bakteriami i wirusami (innymi drobnoustrojami), w tym SARS-CoV-2 wywołującemu COVID-19.

Rezultatem projektu będzie opracowanie włókniny zapewniającej ochronę przed cząsteczkami i bakteriami na poziomie przekraczającym 99% przy jednoczesnej łatwości oddychania oraz eliminującą wirusy o wielkości ok 100 nm.

Wartość Projektu (netto): 3 269 700,00PLN
Dofinansowanie: 2 942 730,00 PLN

Badania i rozwój

 
MISJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako producent wysokogatunkowych włóknin typu meltblown, stosowanych na szeroką skalę dla celów medycznych i ochronnych, zdajemy sobie sprawę jak ogromna odpowiedzialność na nas spoczywa, szczególnie podczas panującej obecnie pandemii. Właśnie dlatego inwestujemy środki finansowe, czas, energię i cały potencjał zespołu na bieżące badania nad udoskonalaniem włóknin pod względem parametrów filtracji wirusów i bakterii, przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności powietrza.Własne laboratorium


W naszym dedykowanym laboratorium badamy nie tylko każdą partię produktów przeznaczonych do sprzedaży, ale szukamy innowacyjnych rozwiązań i opracowujemy optymalne parametry BFE (efektywność ochrony przed bakteriami), PFE (efektywność ochrony przed szkodliwymi cząsteczkami) i AP (przepuszczalność powietrza). Prace badawcze, naukowe i ciągłe doświadczenia to ważna część naszej działalności, która ze względu na branżę i okoliczności wykracza poza ramy zwykłego biznesu.

W procesie produkcyjnym stosujemy najnowocześniejszą na świecie, unikalną technologię rozdmuchiwania granulatu polipropylenowego z dużą prędkością, w wyniku czego włókna osadzają się losowo i są sprasowywane w stabilne arkusze, wykorzystywane później do produkcji środków ochrony osobistej dla służb medycznych, instytucji oraz na prywatny użytek.BIZNES, BADANIA, NAUKA

Jako polska firma z zapleczem maszynowym, laboratoryjnym i kompleksową obsługą jesteśmy jednym z niewielu wiarygodnych producentów włóknin meltblown na rynku europejskim, niezależnym od chińskich dostawców. W obliczu walki z pandemią uniezależnienie się od rynku azjatyckiego jest niezwykle ważne, dlatego naszą pracę traktujemy z pełną odpowiedzialnością, nie tylko pod względem kontaktów biznesowych, handlowych, lecz również badań i rozwoju.

ZADZWOŃ TERAZ
polski